U erkent de kracht van de groep…

Wij zijn als Facilitator in staat de kracht van de groep voelbaar te maken in de vorm van aanstekelijke energie. We bewegen de groep en creëren momentum. Wij slagen erin de kennis, de inzichten en de wijsheid van de groep naar boven te halen. Wij zorgen ervoor dat de interactie tussen de groepsleden verloopt in een sfeer van vertrouwen en erkenning. Focus aanbrengen in een speelveld van meningen, geluiden, moeite, plezier en kleuren. Wij gaan alles aan.  Een Facilitator is aanjager en uitdager van onder- en bovenstroom en steekt gemakkelijk over. Dat is noodzakelijk voor een resultaat met draagvlak.

Het potentieel van teams en groepen is vaak groter dan op de werkvloer zichtbaar is. Een professionele Facilitator laat collega’s zien wat er samen mogelijk is.

Wij bewegen de groep en creëren momentum!

Wie zijn wij?

Bouke van der Weide Jansen

Bouke van der Weide Jansen

‘Voordat ik meer dan 15 jaar geleden mijn eerste opleiding voor facilitator volgde, werkte ik al veel met groepen. Mijn carrière is doorregen met groep-sessies. In mijn tijd als manager nam ik actief deel aan groep sessies en workshops om ze daarna als organisatieadviseur zelf vorm te gaan geven en te begeleiden. Mijn technisch bedrijfskundige roots helpen mij bij het aanbrengen van de noodzakelijke structuur. Naast mijn ervaring van meer dan 1000 groep-sessies helpen mijn vervolgopleidingen in psychologie en veranderkunde bij het omgaan met groepsdynamiek. Mijn eigen behoefte aan voortgang en plezier zorgen voor een effectieve sfeer waar genoeg te lachen valt én resultaat wordt gehaald. Naast faciliteren, werk ik als veranderkundige in vele verschillende sectoren en geef ik geregeld lezingen. Privé breng ik veel tijd met mijn vrouw en twee zoontjes, speel ik saxofoon, zwem ik vaak en fiets ik graag bergop.’

Jesse Bussemaker

Jesse Bussemaker

‘Ik werk inmiddels zes jaar als Facilitator en al 15 jaar intensief samen met groepen. Ik ben er rotsvast van overtuigd dat mensen van nature nieuwsgierig zijn, willen bewegen en groeien. Iedereen wil (uiteindelijk) vooruit, maar hoe zorgen we samen voor een context waarin dingen lukken? Het vormgeven van zo’n zorgvuldig gekozen context loopt als een rode draad door mijn carrière. Eerst als bewegingsonderwijzer met kinderen in de Bijlmer in Amsterdam, later als opleidingsdocent met studenten en volwassenen en nu als facilitator. Als facilitator begeleid ik professionals, teams en organisaties in verandering. Van Gemeente Utrecht tot het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en van Rijkswaterstaat tot KLM, telkens blijken de mensen die het samen moeten doen de belangrijkste schakel. Voor een toekomstbestendig resultaat moeten zij hun intrinsieke motivatie aanboren en zelf in beweging willen komen. En laat mensen in beweging brengen nu juist mijn specialisme zijn! Privé faciliteer ik mijn ambitieuze vrouw en drie energieke kinderen, ben ik een wijnliefhebber, lees ik nooit een boek uit en doe ik veel aan hardlopen.’

Kirstin op het Veld

De vloer op…’ dat was wat we als acteurs tegen elkaar zeiden als we ‘in de tekst’ bleven hangen. Er geen beweging meer was.

En in zekere zin is dat wat ik met groepen, nu twintig jaar later, nog steeds doe. Uit het hoofd waar vaak hele zinnige dingen uitkomen naar de beleving waar gevoelens en onderstroom ook plek hebben. Ik vind het belangrijk dat mensen zich veilig en uitgedaagd voelen om zichzelf te laten zien. En daar zet ik me met al mijn mens-zijn, weten en vaardigheden voor in. Enthousiast en uitnodigend, soms confronterend, soms zoekend, met humor en respect voor alles wat er is. Bij mij krijg je Nyenrode verandermanagement en toneelschool in 1 pakketje. Lerend organiseren en veranderen. Facilitator zijn is het mooiste vak ter wereld. Daar geniet ik ieder moment van.
Thuis is Utrecht, met man, drie kinderen en een hond. Reizen, kunst en hardlopen waar het hart sneller van klopt. Benieuwd naar jouw verhaal!

Jouke Kruijer

‘Mijn werk gaat vooral over het mobiliseren van de kracht van mensen in de context van hun werk.  Ik ontwerp processen en interventies die er op gericht zijn dat mensen de beste versie van zichzelf kunnen laten zien. Dat is beter voor hen zelf, hun team en voor de organisatie. Het gaat mij er in wezen om dat het onbespreekbare bespreekbaar wordt. Dat betekent dat er soms ongemak in een groepsproces ontstaat. Als voorwaarde om hiermee te werken is het nodig dat mensen zich veilig voelen. Ik help om die veiligheid te creëren en in het hier-en-nu betekenis te geven.

Over de jaren heb ik gemerkt dat ik goed kan luisteren, zonder oordeel en een frisse blik kan geven op hetgeen ik zie en hoor. Ik geloof sterk in het zelfreinigend en zelf oplossend vermogen van mensen. Door mijn achtergrond als kunstenaar heb ik een rijkdom aan mogelijkheden om nieuwe inzichten te laten ontstaan andersoortige interventies. Zo kunnen mensen fris kijken naar hun plek in de leef- en systeemwereld. Daarbij schuw ik de liefdevolle confrontatie niet.

Waarom Facilitator?

Wij staan AAN tijdens zo’n dag

Wij zijn als Facilitator in staat de kracht van de groep voelbaar te maken in de vorm van aanstekelijke energie. We bewegen de groep en creëren momentum. Wij slagen erin de kennis, de inzichten en de wijsheid van de groep naar boven te halen.

Een sfeer van vertrouwen en erkenning

Wij zorgen ervoor dat de interactie tussen de groepsleden verloopt in een sfeer van vertrouwen en erkenning. Een effectieve sfeer die leidt tot resultaten. Een gezamenlijk resultaat komt tot stand wanneer mensen hun stem durven laten klinken, hun mening willen geven en moeite doen om de overige deelnemers te begrijpen.

Een kleurrijk proces

Dat is waar u ons voor inschakelt. Focus aanbrengen in een speelveld van meningen, geluiden, moeite, plezier en kleuren. Wij gaan alles aan. Hoe we dat doen? Door tijdens de dag deel uit te maken van de groep. We zijn als Facilitator geen objectieve beschouwer of technisch voorzitter, we nemen graag onze eigen kleur mee en zetten die in waar het bijdraagt aan het resultaat.

Geen boven- zonder onderstroom

Ze zijn er altijd allebei. De bovenstroom bestaat uit de besproken feiten, opties en opinies. De onderstroom uit associaties, gevoelens en aarzelingen. Een Facilitator is aanjager en uitdager van beide en steekt gemakkelijk over. Dat is noodzakelijk voor een resultaat met draagvlak.

Onze opdrachtgevers vragen ons terug

Voor een volgende sessie. Omdat ze hebben ervaren dat wij erin slagen resultaten te behalen die vooraf erg ambitieus leken. Onze opdrachtgevers bevelen ons aan. En ze vragen ons terug. Hoe mooi is dat?

Wij hebben SUPERSKILLS

Zoals een fenomenaal gevoel voor wanneer we moeten volgen of juist weer even de leiding moeten pakken en wanneer ingrijpen of sturen beter is dan de dynamiek van de groep. En omdat ingrijpen of sturen de groep kan onteigenen van het proces, zijn we ons voortdurend bewust van het speelveld van eigenaarschap.

Wij werken graag samen met

Aqualine Schulte

In mijn werk wil ik eraan bijdragen dat organisaties beter functioneren én medewerkers voldoening en plezier uit hun werk halen. Uit ervaring weet ik dat dat kan én dat het niet altijd vanzelfsprekend is. De rode draad door mijn loopbaan is het leiden en ondersteunen van organisatieveranderingen. Mijn opleidingen in bedrijfskunde, organisatiesociologie, veranderkunde en HRM hebben mij het meest gevormd als professional. Ik heb ervaring in verschillende sectoren: financieel, zorg, sociale ondernemingen en semioverheid op gebied van onderwijs, vervoer en energie. Meestal heb ik de rol van projectmanager, veranderkundige of organisatiekundige, maar ook als HR-professional, manager en bestuurder heb ik ervaring met organisatieveranderingen. Veel voldoening krijg ik van (complexe) organisatieveranderingen die een maatschappelijk doel dienen of het realiseren van goede ideeën. Samen met man en onze 2 zonen woon ik in Utrecht. Met reizen en lezen vergroot ik graag mijn wereld. Ons eigen land verken ik graag met de fiets en met mijn (trap)kano.